top of page

Covid : "Realiteit" vs "Gecreëerde realiteit"

Ik heb al verwezen naar de reportages van P. Capel inzake Covid. Hij brengt op een wetenschappelijke manier een visie over Covid.

Ook hij denkt dat het mogelijk is dat een Global Reset een mogelijke verklaring kan zijn van de huidige situatie.Zijn reportage op YouTube kan U hier terugvinden:

Kijk vlug, want ik heb al moeten vaststellen dat YOUTUBE reportages verwijdert die dit onderwerp behandelen.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

De economische macht

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/monopoly-het-totaal-plaatje-van-the-great-reset/

link naar artikel over geldcreatie

https://www.ftm.nl/artikelen/mythes-en-waarheden-over-geldschepping-geld-komt-uit-het-niets?share=eiUPtzbi%2BlRL%2Bu5VKqvMnDwB2e%2FFCjrcLZl2lYpT%2BSGKS3abSA2P71meuW1NAw%3D%3D%26utm_medium=social&utm_c

Post: Blog2_Post
bottom of page