top of page

Democratie is een conflictueuze en inefficiënte bestuursvorm

Uitgangspunt


Elk individu heeft een eigen realiteit die het als de realiteit beschouwt. Wij kennen de realiteit niet. We hebben maar een heel beperkt beeld van de realiteit. Dit beeld wordt gevormd door de prikkels die onze zintuigen ontvangen vanuit de realiteit. Onze hersenen zetten deze prikkels om in een beeld van de realiteit. Dit beeld gaan we beoordelen op basis van al de historische gegevens (beoordelingen van realiteit) die in onze hersenen zijn opgeslaan. Het is een referentiekader dat elk individu heeft en waaruit ook ons ego is ontstaan. Het is deze beoordeling die ons doet handelen.

Een individu handelt dus niet op basis van de realiteit, maar op basis van een beoordeling van de realiteit. We noemen dit de eigen realiteit. Elk individu heeft een eigen realiteit of maw er zijn zoveel eigen realiteiten als er individuen zijn.


De realiteit is echter voor heel het universum gelijk. Er is maar 1 realiteit (die we niet kennen). Enkel handelen conform de realiteit is efficiënt handelen.


Elk organisme heeft andere zintuigen. Deze liggen vast in het DNA van de soort en zijn het resultaat van de evolutie. Elk organisme heeft dus een ander beeld van de realiteit. Maar er is op de aarde maar een soort, met name Home Sapiens, die een eigen realiteit heeft. Dit is een gevolg van onze eigenschap van het “denken”.


Democratie


Democratie is gebaseerd op het feit dat 50 % +1 de meerderheid is en zodoende kan beslissen. Dit impliceert dat de meerderheid een macht kan uitoefenen op de minderheid. Het is dus een model dat gebaseerd is op “conflict” tussen een meerderheid die de minderheid onderdrukt.


Bovendien gaat democratie niet uit van de realiteit, maar van een eigen realiteit. Een individu die een eigen realiteit heeft, en rond deze eigen realiteit een meerderheid kan verzamelen, kan dus regeren. Een eigen realiteit is een beoordeling van de realiteit en is dus per definitie verschillend van de realiteit. Verschillend van de realiteit is per definitie inefficiënt. Dus een democratie is per definitie een inefficiënte vorm van besturen omdat het handelen niet op de realiteit, maar op de eigen realiteit van de meerderheid afstemt.


Omdat de eigen realiteit centraal staat, blijft voor een democratie de realiteit onzichtbaar.


Een democratie streeft niet naar het algemeen belang, het streeft naar een eigenbelang of een coalitie van eigenbelangen dat een meerderheid van de individuen kan vertegenwoordigen. Of deze meerderheid handelt in het algemeen belang, of conform de realiteit doet niet terzake …


Conclusie

  • meerderheid onderdrukt minderheid, waardoor macht noodzakelijk is

  • is per definitie inefficiënt omdat al de handelingen berusten op een beoordeling van de realiteit (en dus niet conform de realiteit zijn)

  • streeft niet naar efficiëntie (enkel handelen conform de realiteit is efficiënt)

  • is de macht van het eigenbelang, negeert het algemeen belang

  • is een conflictueus model, is niet inclusief
17 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page