top of page

Hebben de private banken een piramide-spel gecreëerd?


De realiteit dat de private banken verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de geldhoeveelheid door geldcreatie ontgaat blijkbaar iedereen. Kennen onze economen en onze politici wel de realiteit van het geld?


Door schuld te creëren, kunnen private banken geld uit het niets creëren. Dit is een gevolg van het neoliberalisme: deregulering, privatisering en internationalisering. Het heeft ons allemaal armer gemaakt. Behalve de economische macht, deze heeft haar vermogen hierdoor weten te verveelvoudigen. Geen regels voor de economische macht, vermogen naar het privaat overhevelen, en door de vrijheid van het kapitaal heeft de economische macht internationale geldstructuren opgezet, waardoor de nationale overheden in de onmogelijkheid verkeerden om het geld nog te controleren. Op deze manier was het voor de economische macht mogelijk om te ontsnappen aan de belastingen en om in alle vrijheid een internationale financiële economie te creëren. De nationale burgerlijke macht is machteloos geworden tegen de economische macht.


Het klinkt ingewikkeld, maar het is simpel: als een private bank een lening toekent, wordt dit bedrag op de rekening van diegene die het geld leent, digitaal op zijn rekening getypt. Echt geld ontstaat uit het niets. Voor de bank is het bovendien een actief, een bezit. Zou het geld geen bezit van de gemeenschap moeten zijn? De gemeenschap bezit enkel het papiergeld en de muntstukken. Dit is minder dan 5 % van de totale geldhoeveelheid.


Het digitale geld op de rekeningen van de private banken is eigendom van de private bank en zij mogen het aanwenden voor de realisatie van de doelstellingen van hun aandeelhouders: winstmaximalisatie, of "het streven naar meer geld". Meer dan 95 % van het geld is digitaal. De banken hebben een balanstotaal dat groter is dan het bnp van landen. Het geld is een privaat bezit dat door de aandeelhouders wordt gebruikt om in het eigen belang de winst te maximaliseren. Treedt hier geen belangenvermenging op? Is geld geen product van en voor de gemeenschap?


Bovendien hebben de private banken hun knowhow aangewend om een financiële spits technologische financiële economie te creëren, met naar schatting 7 tot 15 keer de geldhoeveelheid van de reële economie, waar het blijkbaar mogelijk is om geld met geld te verdienen. Het is zo complex dat het onmogelijk is geworden dat een persoon heel het systeem kan doorgronden. Het is het project waar de mens al de meeste energie aan heeft besteed, een technologisch wonder waarmee geld met geld kan verdiend worden. Een transactie uit de financiële economie bestaat immers uit: geld <> geld.


Hoe kan men geld met geld verdienen? Door geldcreatie: hierdoor stijgt de prijs, maar niet de waarde. Geldcreatie zorgt voor inflatie in de financiële economie.


Op deze manier kan zelfs Corona zorgen voor een stijging van de beurs.


Voorwaarde van het spel, het geld moet in financiële economie blijven, omdat deze geldhoeveelheid een muntontwaarding in de reële economie zou veroorzaken. Hoge rendementen trekken geld aan; de prijzen moeten dus blijven stijgen. Een blijvende geldcreatie is noodzakelijk hiervoor, omdat de prijs hierdoor kan blijven stijgen.


Het is een piramidespel.


Niet door de rente, niet de geldcreatie door de overheden ten gevolge van begrotingstekorten, maar door geldcreatie door de private banken en het creëren van een financiële economie die velen malen groter is geworden dan de reële economie. Waarom horen we de stem van de economen niet in dit verhaal?


Inflatie in de reële economie kent men niet. Het gaat overigens slecht met de reële economie. De coronacrisis maar ook de desinteresse van de geldbezitters om via transacties in de reële economie (product <> geld) geld te verdienen. Geld verdienen in de financiële economie bracht veel meer op en was veel eenvoudiger.


Al eens berekend hoeveel tril- en triljoenen er gecreëerd zijn, en hoeveel de steunmaatregelen bedragen?

Waar is het saldo?

Heel juist: de financiële economie, de beurzen

Deze bedragen zijn zo groot geworden dat we de betekenis er niet meer van begrijpen


Het systeem werd duidelijk na de bankencrisis. Maar toen was het te laat… De financiële economie was gecreëerd. Het was het geheim van de economische macht. De gemeenschap werd noodgedwongen betrokken in het verhaal. De financiële sector had frauduleus geld gecreëerd, waardoor de gemeenschap een ongeziene hoeveelheid geld heeft moeten creëren om het monetair systeem te redden. Het is de grootste fraude in onze geschiedenis.


Bij een economische terugval vermindert het totale bedrag van de leningen bij de bank. Dit is een actief voor de bank, waardoor ze failliet dreigen te gaan omdat ze geen reserves meer hebben. Daarom moet de overheid altijd met steunmaatregelen komen om de economie te steunen, maar het is louter om de private banken te redden omdat zij het monetaire systeem bezitten. Geldcreatie of het faillissement van het monetaire systeem? Dit is de gedwongen keuze van de overheden geworden.


Dat is het resultaat van het efficiënte vrije marktsysteem, het kapitalistische doel van winstmaximalisatie en een neoliberaal verhaal.


Waarom brengt de media een ander verhaal? Treedt hier ook geen belangenvermenging op met de economische macht?


Wanneer gaan we de logica eens begrijpen dat:

Winstmaximalisatie (of het streven naar geld) leidt tot zelfvernietiging omdat de waarde van geld niet bestaat in de realiteit en dat het streven naar iets dat niet bestaat geen einddoel heeft. Het is een vals doel. Omdat het streven naar geld een universeel streven is, pleegt het geld roofbouw op alle andere waarden.


Waar blijft de economische wetenschap? Welke functie heeft deze? Dient ze de belangen van de economische macht of deze van de maatschappij? Ze moet gaan bezinnen en duidelijkheid brengen over haar rol ....


64 views3 comments

Recent Posts

See All

3 Comments


I wish to extend my heartfelt gratitude for sharing such an exceptional article. Your dedication to providing such valuable information is truly commendable and greatly appreciated. Your efforts have undoubtedly benefitted not only us but also numerous others. Please continue your outstanding work and keep sharing articles of this caliber. Your contributions truly make a difference, and we are thankful for the knowledge and insights you impart. Thank you once again for your thoughtful and informative posts! For those seeking assignment assistance, your search ends here! We offer assignment help services with a team of over 2000 professionals ready to assist you. You can trust us to guide you through your assignments. If you have any questions, do not hesitate…

Like

came across this article while searching for tips on improving my study habits, and I must say, the advice provided here is top-notch. assignment help is crucial for students to succeed academically. Whether it's understanding complex topics or meeting deadlines, professional assistance can make a significant difference. This blog provides valuable insights into the importance of assignment help and how it can enhance learning outcomes. As an academic writer who offers assignment help services, I appreciate the emphasis this blog places on supporting students throughout their educational journey.

Like

Aakashh Verma
Aakashh Verma
Dec 19, 2023

Knowit ERP IS leading ERP Solutions for Nut Bolts. We provide custom ERP for Fasteners companies. ERP Solutions for Nut Bolts Industries

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page