top of page

Wat zal ons verbazen in de toekomst?

Updated: Apr 1, 2021


Zullen we verbaasd opkijken wanneer de realiteit tot ons doordringt dat de private financiële sector van de aandelenbeurzen een piramidespel heeft gemaakt? Moeten we verrast zijn als het monetair stelsel (of het geld) instort ?


Zijn de feiten die de fundamenten van ons monetaire stelsel hebben onderuitgehaald heden al niet gekend?

Het neoliberale verhaal en de pseudowetenschap.


Naar analogie van de theologie in de Feodale maatschappij, is de economische wetenschap de pseudo-wetenschap die door de economische macht wordt gebruikt. Het neo-liberaal verhaal, is een verhaal met als doel de economische macht te bevrijden van de burgerlijke macht (of de politieke macht).

  • door het principe van "de vrijheid van het kapitaal" kon de economische macht globaliseren of internationaliseren, zodat ze zich kon onttrekken aan de nationale politieke controle. Op deze manier werd de economische macht ongrijpbaar voor de nationale taxatie, zodat ze verhoudingsgewijs quasi geen belastingen meer betaalt.

  • de rol van de nationaal georganiseerde burgerlijke macht werd uitgekleed en er ontstond een anti-maatschappij-gevoel. (privatiseren, deregulariseren, begrotingstekorten, polarisering, ...)

Geld is een privaat produkt


Dat het digitale geld een geprivatiseerd produkt is dat wordt beheerd om de belangen van de aandeelhouders (de economische macht) te realiseren.


De private banken zijn verantwoordelijk voor de geldcreatiecreatie


Dat het merendeel van de geldcreatie door de private banken is gebeurd via schuld (1). Door het verlenen van krediet kan een private bank immers geld creëren uit het niets (het lijkt ingewikkeld, maar het is zo simpel als het kredietbedrag op de rekening van de schuldenaar " in te typen". Door hun financiële kennis aan te wenden, hebben ze middels financiële spitstechnologie een financiële economie kunnen creëren die een geldhoeveelheid bevat die minstens een tiental keer (2) de geldhoeveelheid van de reële economie bedraagt. Was dit de realisatie van een droom dat er geld met geld kon worden verdiend, los van de reële economie?


Geldcreatie zonder inflatie?


Om te verhinderen dat deze enorme geldhoeveelheid die in de financiële economie aanwezig is naar de reële economie zou vloeien, omdat dit zou leiden tot een (hyper)inflatie of totale muntontwaarding, is heel de financiële economie (incl. de aandelenbeurzen) een Ponzi-verhaal of een piramide-spel geworden. Door de steeds hogere geldcreatie in de financiële economie, konden de prijzen blijven stijgen, zodat met geld, geld kon blijven worden verdiend.


De economische wetenschap zag geen inflatie. Het inflatie-cijfer klopte. Ondertussen ontwikkelden ze nieuwe wondertheoriën die aantoonden dat economie in staat was om rijkdom te creëren louter met geld ...


Voetnoten

(1) In de media wordt nooit het verhaal van de geldcreatie op een juiste wijze gebracht. Men verwijst steevast naar de geldcreatie van de centrale banken (die trouwens ook bestemd zijn voor de private banken). Maar wie weet dat het merendeel van de geldhoeveelheid effectief is gecreëerd door de private banken ?

Sinds de bankencrisis is het duidelijk dat wanneer de geldcreatie bij de private banken stilvalt, de centrale banken moeten depanneren om het faillissement van de private banken te voorkomen, om alzo een crash van het monetaire systeem te vermijden.


Heb je de vele triljoenen die gecreëerd zijn naar aanleiding van Corona al eens vergeleken met de totale steun die naar de reële economie en de gezinnen is gegaan? Deze onwezenlijke cijfers worden blijkbaar niet meer opgenomen in onze realiteit. Waar denk je dat het verschil is terechtgekomen? Waarom zijn de financiële markten niet ingestort? Waarom mogen de financiële markten niet instorten?

(2) Door het ingewikkeld internationaal en ondoorzichtig kluwen dat de private banken hebben gecreëerd waardoor het geld vrij de wereld kan rondreizen en mede door gebruik te maken van de vele belastingparadijzen is het onmogelijk om de juiste hoeveelheid geld dat door de private banken is gecreëerd terug te vinden. De nationale overheden hebben hierop geen enkele greep meer. Naargelang de bron zou deze geldcreatie 7 tot 17 keer de geldhoeveelheid van de reële economie bedragen …

22 views1 comment

1 Comment


herry richard
herry richard
Sep 26, 2023

The inflation figure was correct. Meanwhile, they developed new miracle theories that showed that economics was able to create wealth purely with money. Safety and security tristar viper shotgun are great to supports for business.

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page