top of page

Respect voor elk standpunt.

Ik heb niet de minste behoefte om standpunten van anderen te beoordelen of te wijzigen. Dit is absoluut niet de bedoeling van deze blog. Ik heb respect voor het standpunt van elk individu en ik kan alleen maar hopen dat dit wederzijds is.

Handelen dat niet in overeenstemming is met de realiteit lijkt me inefficiënt handelen ... het is alleszins niet optimaal qua energie-besteding. Waarom zou iemand bewust inefficiënt handelen ? Dit is een vraagstuk dat me al even bezig houdt. Deze blog is om mijn logica, mijn verhaal, omtrent  inefficiënt handelen af te toetsen aan de kennis van anderen.

In deze blog vertel ik U waarom ik geloof dat het feit dat ons handelen niet rechtstreeks door de realiteit wordt aangestuurd, maar door een beoordeling van de realiteit, een logisch gevolg is van onze genetica ingevolge de evolutie van "kudde" naar "maatschappij".

Heeft deze logica een wetenschappelijke basis ? Of maw is het "de realiteit" ? Daar ligt de bedoeling van deze blog. Ik zal steeds respect vertonen voor de mening van anderen ... het is in de kracht van het samenvoegen van kennis dat we de realiteit beter leren begrijpen ...

De auteur

bottom of page