top of page

Homo Sapiens handelt op basis van een eigen realiteit

Updated: Oct 11, 2020


De BASISAXIOMA'S omtrent het handelen van organismen:


  • Enkel handelen conform de realiteit is efficiënt.

  • Er is maar één realiteit en die kennen we niet.

  • Elk organisme handelt op basis van een beeld van de realiteit, met uitzondering van Homo Sapiens die handelt op basis van een eigen realiteit.

  • Het handelen van Homo Sapiens wordt aangestuurd door de eigen realiteit, dit is een beoordeling van het beeld van de realiteit op een individueel niveau (het ego) en een groepsniveau (de maatschappij).

  • Elk individu beschouwt de eigen realiteit als de realiteit.

Handelen conform de realiteit = efficiënt handelen

Handelen conform de eigen realiteit = "goed" of "slecht" handelen


Maar "goed" en "slecht" zijn begrippen die in de realiteit niet bestaan. Een realiteit is niet goed of slecht. Ze is wat ze is. "Goed of Slecht" is een individuele beoordeling dat een individu maakt omtrent het beeld van de realiteit.Heden heb ik ook een gelijkaardig idee gevonden bij Alfred Korzybski.

Hij stelt dat wij de realiteit niet kunnen kennen omwille van 1. de beperking van ons besturingssysteem en 2. omwille van de beperking van onze taal.


Ik deel deze mening ook, maar Homo Sapiens handelt niet op basis van het beeld van de realiteit, zoals alle organismen doen. Homo Sapiens beoordeelt dit beeld van de realiteit. Elk individu heeft een referentiekader dat gevormd wordt door de maatschappij (de groep waarin we leven) en het ego (de historische ervaringen of beoordelingen die we hebben in ons besturingssysteem hebben opgeslaan). Elk individu heeft een verschillend referentiekader, zodat elk individu het beeld van de realiteit op een eigen individuele manier beoordeelt.


Ieder individu heeft dus een eigen realiteit. Er zijn evenveel eigen realiteiten dan individuen.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

De economische macht

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/monopoly-het-totaal-plaatje-van-the-great-reset/

link naar artikel over geldcreatie

https://www.ftm.nl/artikelen/mythes-en-waarheden-over-geldschepping-geld-komt-uit-het-niets?share=eiUPtzbi%2BlRL%2Bu5VKqvMnDwB2e%2FFCjrcLZl2lYpT%2BSGKS3abSA2P71meuW1NAw%3D%3D%26utm_medium=social&utm_c

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page