top of page

Is de mens van nature uit gewelddadig ?Van nature uit is Homo Sapiens niet gewelddadig. Homo Sapiens is een uiterst sociaal wezen.


We vertrekken met een lege structuur. De opbouw van deze structuur ligt vast in onze genen (dit is het handboek dat beschrijft hoe wij zijn opgebouwd). De genen zijn uniek per individu.


Homo Sapiens creëert twee eigen realiteiten, zijnde op het groepsniveau: de maatschappij en op het individuele niveau : het ego

De Menen (dit zijn de gecreëerde realiteit) die het individu opbouwt zijn afhankelijk van de omgevingssituatie van het individu. Deze menen zijn uniek per individu.


De genen schetsen het kader van ons handelen, de Menen geven de invulling van dit kader.


Als we gewelddadig worden, dan is dit te wijten aan de invulling van onze Menen (of referentiekader)


Een slechte invulling is het streven naar geld. Geld is bovendien gekend in heel de wereld, het is universeel. Het beïnvloedt ons allemaal. Omdat "geld" een imaginair begrip is, en het najagen van iets wat niet bestaat geen eindpunt heeft, heeft dit tot gevolg heeft dat alle andere waarden ondergeschikt worden aan dit streven.

Bovendien is het streven naar geld een individueel streven. Maar onze genetica is niet individueel ingesteld, wij zijn uiterst sociale wezens. De kracht van Homo Sapiens ligt niet in het individu, maar in het samenwerken. De synergie van 1 + 1 = 3.


Deze tegenstrijdigheden hebben een invloed op ons handelen…. Deze impact verschilt ook per Individu.


Als wij onze menen anders zouden Invullen, zullen wij logischerwijze ook anders gaan handelen.


Hier ligt de verklaring van "afwijkend" gedrag zoals gewelddadig, et

15 views0 comments

Recent Posts

See All

link naar artikel over geldcreatie

https://www.ftm.nl/artikelen/mythes-en-waarheden-over-geldschepping-geld-komt-uit-het-niets?share=eiUPtzbi%2BlRL%2Bu5VKqvMnDwB2e%2FFCjrcLZl2lYpT%2BSGKS3abSA2P71meuW1NAw%3D%3D%26utm_medium=social&utm_c

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page