top of page

Vraag en antwoord

Dat wij intelligent, efficiënt of logisch zouden handelen … lijkt waar te zijn, maar toch is het niet de realiteit.


Als wij geloven dat mensen intelligent zijn, betekent dit nog niet dat in de realiteit mensen ook intelligent zouden zijn.


Als wij “iets” geloven, betekent dit nog niet dat dit “waar“ zou zijn of dat het de realiteit zou zijn. De realiteit is wat ze is ... de realiteit wijzigt niet omdat wij “geloven“.


”geloven” is denken dat iets wat in de realiteit niet bestaat toch de realiteit is. Het is een unieke eigenschap, maar het maakt ons niet intelligent.


Wij handelen op basis van “een gevoel”.

Een “gevoel” bestaat niet in de realiteit, wij creëren "het gevoel" in onze eigen realiteit.

Hierin zijn wij “uniek” (op aarde).

Maar uit het feit dat wij op unieke wijze handelen, mogen wij niet afleiden dat ons handelen ook logisch, efficiënt of intelligent is. Integendeel ... “uniek“ is niet gelijk aan “intelligent”. Het is dus een logische denkfout om te stellen dat omdat je uniek kunt handelen je ook intelligent zou handelen.


Is het intelligent om het handelen af te stemmen op iets wat niet bestaat ”een gevoel” ? Het verhoogt toch alleen de kans dat het handelen niet conform de realiteit is. Dit is toch niet intelligent ?

Het volstaat naar de realiteit te kijken om vast te stellen dat wij niet zo intelligent handelen… immers hoeveel maatschappelijk en individueel leed veroorzaken wij niet door ons handelen ? Er zijn voorbeelden in overvloed.


Wij handelen op basis van een gecreëerde realiteit. Dit is het verschil tussen goed en efficiënt handelen.


Het lijkt logisch dat "goed handelen" ook "efficiënt handelen" is. Dit is echter niet de realiteit (dus onwaar)

Efficiënt handelen = handelen conform de realiteit

Goed handelen = handelen conform de eigen gecreëerde realiteit. Goed en slecht bestaan in de realiteit niet. De realiteit is niet goed of slecht. De realiteit is wat ze is. Goed of slecht is het "beoordelen van de realiteit". Een realiteit beoordelen is een eigen realiteit creëren.


Dus het feit dat je denkt dat je goed handelt biedt geen enkele garantie dat het handelen ook efficiënt zou zijn.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

De economische macht

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/monopoly-het-totaal-plaatje-van-the-great-reset/

link naar artikel over geldcreatie

https://www.ftm.nl/artikelen/mythes-en-waarheden-over-geldschepping-geld-komt-uit-het-niets?share=eiUPtzbi%2BlRL%2Bu5VKqvMnDwB2e%2FFCjrcLZl2lYpT%2BSGKS3abSA2P71meuW1NAw%3D%3D%26utm_medium=social&utm_c

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page