top of page

Vraag over geldcreatie

Updated: Apr 16, 2021

Als de banken ongelimiteerd geld kunnen creëren, waarom ontstond er dan überhaupt een probleem toen Lehman Brothers in de problemen kwam? Door geld bij te drukken had je automatisch de shutdown kunnen voorkomen?


Goede opmerking. Geldcreatie blijkt een van de grootste mysteries te zijn.

De bankencrisis is ook opgelost door een geldcreatie, maar de ene geldcreatie is de andere niet.

Ik tracht te verduidelijken …


1.

Het faillissement van Lehman Brothers was het gevolg van de frauduleuze geldcreatie door de financiële sector.


2.

Dat de banken “ongelimiteerd” geld kunnen creëren, verwijst eerder naar het feit dat voor het neo-liberale gedachtengoed de banken regels hadden waardoor ze gelimiteerd waren in het verstrekken van leningen. (1) (Spaar- en ontleningsquota’s). In de periode voor het neo-liberalisme moest een bank eerst over spaargeld beschikken, om vervolgens geld te kunnen ontlenen. Banken werden toen verplicht om banken te zijn. Door het verdwijnen van al deze regels is ook deze limiet verdwenen waardoor de banken “ongelimiteerd” leningen kunnen verstrekken (1). Heel deze financiële sector is groter geworden dan onze reële economie.


“To big to fall”, of was het “to big to fail”? Wat omschrijft best de situatie dat ze gefaald hebben, maar dat we ze niet hebben kunnen laten vallen … ?


3.

Als een overheid een begrotingstekort heeft, kan ze dit tekort financieren door een obligatie te verkopen. Dit is een geldcreatie door schuld.


Tot voor de financiële crisis geloofden velen dat alleen de overheden verantwoordelijk zijn voor de geldcreatie. Trouwens tot op heden gelooft dit nog bijna iedereen !!! Als ik hoor welke informatie de media verstrekt, dan vraag ik me echt af welke rol de media heeft in de maatschappij? Heeft zij een belang te verdedigen?


4.

De private banken kunnen ook geld creëeren door schuld. Ze hebben dat ook massaal gedaan. (Naargelang de bron) tussen de 7 @ 15 keer de geldhoeveelheid van de reële economie, dus waanzinnig veel.


Door het neoliberale verhaal heeft de financiële sector dit “op het eigen houtje” kunnen doen en onttrokken aan het oog.

*. de vrijheid van het kapitaal: door de internationalisering of globalisering zijn de nationale overheden buitenspel gezet. Geld reist rond de wereld in enkele seconden.

*. De deregulering: minder “betutteling”, waardoor de banken geen banken meer zijn. Het zijn mega-ondernemingen geworden. Ze worden gedreven om het belang van hun aandeelhouders uit te voeren. Hun balanstotalen bedragen meer dan het BNP van een land. Het geld is een actief of bezit van de private bank geworden.

*. Het geloof in de efficiëntie van de vrije marktwerking.


Het gevolg:

=> de nationale overheden zijn alle controle over het internationale digitale geld verloren. Meer dan 95 % van de totale geldhoeveelheid is digitaal, en is het private bezit van de private banken en wordt volledig autonoom beheert door de private banken die handelen om de doelstellingen van hun aandeelhouders te realiseren.

=> of de burgerlijke (nationale) macht is de controle over de (internationale) economische macht verloren.


Niemand had verwacht dat het faillissement van LB tot een instorting van het monetair systeem zou leiden.

Het is pas na de bankencrisis dat het zichtbaar werd hoe de financiële sector "To Big To F…" was geworden.


5.

Een geldcreatie van 7 tot 15 keer de geldhoeveelheid van de reële economie is waanzinnig, echt waaaaaanzinnig veel, maar het is nog niet ongelimiteerd. Voor elke geldcreatie is er een tegenpost noodzakelijk. Dit is een lening (geldcreatie door schuld). Hier ligt de limiet, of zou er toch een limiet moeten zijn …


Maar door de financiële sector met medewerking van de financiële sector (de ratingbureau’s) en met de kennis van de financiële sector is er financiële spitstechnologie gebruikt om geld te creëeren zonder dat er een reële tegenpost is. De tegenpost was een gecreëerd vehikel van samengepakte leningen; niemand kende het, maar iedereen was overtuigd dat het financieel wonderproduct was, omdat het een hoge waarde kreeg toegemeten van de ratingbureau's; maar uiteindelijk bleek het een creatie te zijn zonder waarde. Een financiële wiskundige truk ... Fraude dus.


Wanneer deze techniek door de mand viel, stond heel het monetaire systeem stond op imploderen. Het is waarschijnlijk de grootste fraude die we gekend hebben. Als het gecreëerde geld op basis van deze lucht de balansen van de private banken zou verlaten, dan was dit het faillissement van het private digitale geld.


6.

Dit scenario is maar nipt vermeden, en er is terug vertrouwen gekomen in het monetaire systeem nadat de gemeenschap deze waardeloze gecreëerde vehikels heeft “gekocht”. Het fraudeleuze geld heeft op deze manier toch zijn tegenpost gekregen. De balansen van de private banken werden gered. De gemeenschap werd gedwongen door de financiële private sector om “ de lucht die de financiële sector had gecreëerd“ te kopen, of om gratis geld te geven. De gemeenschap had dit geld niet, ze heeft het geleend.

Wie gaat deze lening terugbetalen van het geld dat de private banken hebben gekregen ? De gemeenschap.


Dus het is in feite “opgelost” door een geldcreatie, maar niet door de private banken, maar door de gemeenschap.


Opgelost is het nog steeds niet, …. het is uitgesteld ….


7.

Na deze crisis is gebleken hoe de private financiële sector op een onzichtbare en ongecontroleerde en quasi “ongelimiteerd” geld heeft gecreëerd. Waar zit nu al dit geld? We noemen dit de financiële economie.


Waarom deze financiële economie in de realiteit niet meer is dan een hoogtechnologisch Ponzi-systeem (of piramidespel is) kan U op mijn blog terugvinden (BOSAR, a personal blog about people and society). Het is nog een technisch hoogstaande creatie, een mega-project. Een financieel wonder noemen ze het ...


Binnenkort volgt er op mijn blog nog een hele reeks over “de ongekende realiteit van het geld”. We gebruiken het geld elke dag. Het bepaalt ons gedrag …. Maar wat is het juist ?


8.

Moeten we panikeren ? Zeker niet ! Het failliete private geld, kan perfect vervangen worden door publiek geld. Bovendien is paniek per definitie een bron die het handelen inefficiënt aanstuurt en destructief is ...


De uitdaging van de toekomst zal zijn: Kunnen wij ons handelen laten aansturen door een imaginair begrip? Geld en de overheid zijn immers imaginaire begrippen (2)


Waarom het antwoord ”neen" is, leg ik nog verder uit. Dus hier ligt de uitdaging ...Voetnoot 1

Het verstrekken van leningen is geldcreatie door schuld


Voetnoot 2

Wat is een imaginair begrip ? Het is iets wat niet bestaat in de realiteit, maar door te geloven dat het bestaat, beschouwen wij het "als ware het" de realiteit. Imaginaire begrippen sturen dus ons handelen aan.
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page