top of page

Wat gaat er nog volgen op de blog?

Vooraf wil ik dit meedelen:


=> Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen “iets” of “iemand”.

=> Ik ben voor de realiteit.

=> Maar niemand kent de realiteit, we hebben allemaal wel een uniek beeld van de realiteit.

=> Dus als je iets leest dat de realiteit niet zou zijn, bezorg me dan aub uw argumenten

=> Want als we allemaal naar de realiteit streven, dan handelen we efficiënt.


Waarom is de realiteit belangrijk?


=> Ook al gelooft het individu een verhaal (= gecreëerde realiteit),

=> De realiteit is de realiteit,

=> Dus ook al gelooft het individu de realiteit niet,

=> De realiteit geldt toch voor elk individu.Weten = De realiteit

Denken + Geloven = Een gecreëerde realiteitHier volgt nu het antwoord op de vraag waarover ik heden aan het schrijven ben:


*. Enkele basis-begrippen verduidelijken

 • De eigen realiteit en de realiteit

 • Wat is een maatschappij of een samenleving?

 • Wat is het mensbeeld?

 • Wat is geld?


*. Wat is de realiteit omtrent volgende vraagstukken?

 • Heeft het neoliberale gedachtengoed de evenwichten in de maatschappij ontwricht?

 • Is de bankencrisis van 2008 het logische gevolg van de combinatie van het privaat geld en het verhaal van het neoliberalisme?

 • Is de economische impact van de bankencrisis niet louter uitgesteld?

 • kunnen we de realiteit van het geld geloven ?

 • Is het monetair systeem haar fundamenten verloren omdat de private banken eigenaar van het geld zijn, waardoor ze het geld als een middel hebben aangewend om een financiële economie te creëren die een geldhoeveelheid bevat die 7 tot 15 keer de geldhoeveelheid van de reële economie bedraagt, om op deze manier naar winstmaximalisatie te streven, om het doel voor hun aandeelhouders te kunnen realiseren?

 • Hebben de private banken een financiële economie gecreëerd die de eigenschappen vertoont van een piramidespel (of Ponzi-verhaal)?

 • Het Corona-beleid

 • Wat is de impact van de wijzigende internationale verhouding op de samenleving?Wat is de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving?

 • Wat is de impact van Intelligent Design (ID) op de samenleving?


*. Wat zouden de logische vooruitzichten kunnen zijn?

 • Economische malaise, aanvang grote depressie?

 • Bankencrisis2008 → monetaire crisis?

 • Neo-liberalisme → start maatschappijcrisis?

 • Correctie financiële markten?

 • Correctie huizenmarkt?

 • Nieuwe publieke digitale munt?


*. Verkeert ons maatschappijmodel in een gevaarlijke crisis omwille van het geld?


33 views4 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page