top of page

Onze opdracht: "de maatschappij en het ego"

Updated: Aug 5, 2020

*. Het beeld van de realiteit


Er is maar 1 realiteit. Dit is de logica zelve, want indien er nog een andere realiteit zou zijn, dan is dat de realiteit. We kennen “de realiteit” echter niet. Onze hersenen maken slechts een beeld van de realiteit op basis van de prikkels die ze via onze zintuigen ontvangen. Onze zintuigen kunnen bovendien slechts een beperkt deel van de realiteit waarnemen.


Welke zintuigen een organisme (dus ook Homo Sapiens) heeft, is bepaald door de evolutie, en deze informatie zit in het DNA. Het beeld van de realiteit is belangrijk voor een organisme omdat dit het handelen aanstuurt.


Organismen leven in een realiteit die ze niet kennen, maar waarvan ze wel een (beperkt) beeld van kunnen vormen en dit beeld is de basis van het “handelen” (= besteden van energie).


*. Van kudde naar maatschappij


De evolutie van kudde naar maatschappij is gestart bij de agrarische revolutie. Aan de basis ligt de eigenschap dat wij ons situaties kunnen voorstellen die verschillend zijn van de realiteit. Dit noemen wij “denken, fantaseren, …”.


Ons brein heeft twee instrumenten of “verhalen” gecreëerd die ons handelen aansturen : “de maatschappij” (dit is een eigen creatie op kudde- of groepsniveau) en “het ego” (dit is een creatie op het individueel niveau).


Dit was mogelijk omdat via (gesproken) taal we begrippen hebben kunnen omschrijven die in de realiteit niet bestaan, maar die wel zijn gaan behoren tot de eigen realiteit. (goed en kwaad, eerlijkheid, vennootschap, eigendom, depressie, God, economie, ….)


Alhoewel een maatschappij in de realiteit niet bestaat, worden hier wel de “waarden” weergegeven die ons handelen gaan bepalen. Deze waarden worden dan vertaald in “regels.”. Handelen we tegen de regels van de maatschappij, krijgen we immers een reactie (of straf) van de groep. Een maatschappij belichaamt het principe van de synergie (1+1=3) , en dit verklaart het “succes” van onze soort.


*. Van realiteit naar eigen realiteit


De basisregel van handelen is dat enkel handelen conform “de realiteit” efficiënt is.


Het zou logisch zijn dat wij ons handelen zouden aansturen op basis van het beeld dat wij hebben van de realiteit via onze zintuigen. Nochtans niet de logica of dit beeld van de realiteit , maar een gevoel gecreëerd door “het ego” , dat de realiteit niet kent, maar een eigen realiteit creëert op basis van verhalen doet ons handelen.


Maar ook ons ego bestaat niet in de realiteit. Het is een beeld dat we zelf hebben gemaakt van onze persoon op basis van historische (en vaak onbewuste) situaties en feedback. Het ego kan wel gevoelens creëren die ons handelen gaan aansturen. Het ego probeert ons te beschermen van de realiteit, maar de afwijking tussen eigen realiteit en realiteit resulteert in een inefficiënt handelen. Er is en blijft maar 1 realiteit: en efficiënt handelen is handelen dat conform deze realiteit is !!!.


*. Efficiënt handelen versus goed handelen.


Ons ego “denkt” de realiteit te kunnen beoordelen. De realiteit is niet goed of slecht. Ze is zoals ze is. De realiteit als goed of slecht beoordelen en daarop handelen leidt tot waanzin.


Wij zijn de enige soort op deze aardbol die de link tussen handelen en “de realiteit” verloren zijn, waardoor wij per definitie ons handelen niet meer afstemmen op “efficiëntie” (= de realiteit), maar op op zelf gecreëerde “waarden” en “gevoel” (= de eigen realiteit). Mensen kunnen dus perfect een goed gevoel hebben en toch inefficiënt handelen (volledig onbewust). Op deze manier zijn mensen in staat om verschrikkelijke beslissingen te nemen (oorlog, mensen verbranden, vernietiging van natuur, … kortom een ellenlange lijst, onze geschiedenisboeken staan er vol van). Dit “goed” gevoel is een vals gevoel dat door het ego van het individu is gecreëerd en volledig los staat van de realiteit.


Wij beseffen zelfs niet meer dat onze gecreëerde realiteit de realiteit niet is. Elk individu beschouwt zijn realiteit als de realiteit. En omdat elk individu zijn eigen realiteit creëert (die het handelen aanstuurt), zie je onmiddellijk de enorme inefficiëntie in het handelen en communicatie tussen de mensen. Het heeft ons uniek gemaakt. Wij zijn de enige soort die met miljarden soortgenoten kunnen samenleven (door de creatie van een maatschappij-model), en tegelijkertijd inefficiënt (= handelen tegen de realiteit) kunnen handelen.


Hoe denk jij dat de klimaatopwarming of de uitroeing van diversiteit van ons ecosysteem, of de massa-moorden op eigen soortgenoten of kinderen laten sterven van de honger of …. noem maar op ….) maw “inefficiënt handelen” zijn kunnen ontstaan ? Dit past toch niet bij het etiket dat we denken te dragen van intelligentie .... 

*. Wat is onze opdracht ?Overleven betekent in feite aanpassen aan de realiteit (evolutie-theorie). Het wordt dus hoogtijd dat wij gaan “ontwaken” en gaan handelen naar de realiteit (plan “A”). Of denken we dat er een plan “B” is en wij de realiteit kunnen aanpassen aan ons handelen ?


Ik geloof in de kracht van een imaginaire orde op groepsniveau (een maatschappij-model conform de realiteit, met de juiste waarden), maar ook het heropvoeden van het ego (wat heden een bron is van inefficiënt gedrag en zelfs kan leiden naar waanzinnig, gevaarlijk, mensonwaardig, ... gedrag).


Het lijkt me logisch dat iets wat we zelf gecreëerd hebben (maatschappij en ego) we toch ook moeten kunnen “aanpassen”. (of afstemmen op de realiteit).


Maar eerst moet er een globaal besef komen van de “kudde” dat onze "eigen realiteit" niet "de realiteit" is ...en dat enkel handelen conform de realiteit efficiënt handelen is.


Is het mogelijk een nieuw maatschappij-model te creëren, dat ook de waarden bevat om ons ego te heropvoeden ?


Laat ons de krachten bundelen en hieraan samenwerken.

56 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Comments


How to Take Fildena 150


Fildena 150 contains the active ingredient Sildenafil Citrate, a phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. It works by relaxing the blood vessels in the penis, allowing for increased blood flow and facilitating a firm erection when sexually stimulated. Fildena 150 is known for its effectiveness in treating ED and has helped numerous men regain their confidence in the bedroom.How to Take Fildena 150

  1. Consult a Healthcare Professional: Before using any medication, it is crucial to consult a healthcare professional, especially if you have underlying health conditions or are taking other medications. They will assess your medical history and determine if Fildena 150 is a suitable option for you.

  2. Follow the Recommended Dosage: Fildena 150 is…

Like

ingelogd op blog

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page