top of page

Vraag: Wat is gevaarlijke informatie die iedereen gelooft?

=> Dat we moeten streven naar "het verdienen van veel geld"

Waarom is dit gevaarlijk? De denkbeeldige waarde van geld is een probleem als we hierdoor geld als het doel gaan stellen en niet de onderliggende waarde waaraan geld de waarde ontleent. Het geld is niet de waardedrager, het is de energie van de mensen die de waarde heeft gecreëerd. De energie van de mens is ook de basis voor een machines die zelfstandig waarde kan creëren.

Waarde toekennen (of toedenken) aan een imaginair concept dat in de realiteit geen waarde heeft, pleegt een roofbouw op onze reële waarden. Op deze manier vernietigt iets dat niet (geld) bestaat in de realiteit, de realiteit (productie, het milieu, de sociale structuren, de mens, …).

Meer concreet: In onze reële economie (of maak-economie) bestaat een transactie uit een product dat wordt geruild tegen geld.

De waarde is het product. Het geld ontleent zijn waarde aan het product (en de menselijke energie die gebruik is om het product te maken). Wij hebben een financiële sector die zijn aandacht op "het geld" richt, omdat private instellingen het doel van de aandeelhouders realiseren en dit is winstmaximalisatie (winst is een andere benaming van geld, dus meer geld). Dus hebben ze meer geld gecreëerd.

Zij hebben een financiële sector gecreëerd waar een transactie bestaat uit geld dat geruild wordt met meer geld. Je kan zo wel meer geld creëren, maar dat heeft geen realiteitswaarde. Meer product, dat was de waarde-drager.

Al de energie die we besteed hebben aan geld >< geld is verloren en heeft waarde vernietigd in de realiteit. We hadden dus niet naar het geld (financiële economie) maar naar de producten moeten streven, een productie conform het milieu, de mens en de sociale structuren. In 2008 is gebleken dat we dit niet hebben gedaan en we doen het nog steeds niet …. meer geld … meer geld … dat is het streefdoel …

Wij hebben nu meer geld … so what? Wat doen we ermee ? Voor "meer geld" hebben enorm veel echte waarde verloren ….

Het is een kapitale fout waar we binnenkort de rekening van krijgen gepresenteerd vanuit de realiteit. En of je dan veel geld hebt of niet … de waarde ervan is nul en zal nul blijven. Door te geloven dat iets waarde heeft, krijgt iets nog geen waarde in de realiteit. Als er geen waarde te koop is, ben je met geld niets.

denken + geloven = een gefantaseerde realiteit

Door te geloven dat een gedacht de realiteit is, wordt het gedacht nog geen realiteit. We mogen het nog allemaal denken en geloven … een gedacht wordt hiermee geen feit. Dit is de realiteit.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


Post: Blog2_Post
bottom of page